Repertórium

A Magyar irodalmi repertórium online változata

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Kapcsolat

Postacím: 1072 Budapest, Akácfa u. 20. fsz./Ü-2.
Tel./fax: (1) 321-4757
E-mail: szif@racio.hu

Bemutatkozás 

A 2002-ben indult Szépirodalmi Figyelő alapvető célkitűzése a gazdag magyar nyelvű könyv- és folyóiratkultúra termésének minél szélesebb, az irodalommal és a kulturális szférával nem szakmai szinten foglalkozó olvasóközönséggel való megismertetése. Ennek érdekében a lap egyfelől több mint ötven folyóiratot szemléz, másfelől számos saját készítésű rovatot tart fenn, melyek igényes, szakmailag megalapozott, de a nem szakmabeli olvasó számára is érdekes, olvasmányos írásokat közölnek.

A lap jelenleg hat rovat működtet. Meghatározó, bár nem a legnagyobb terjedelmű rovata a Szemle rovat, amely két hónapra visszamenőleg a kortárs magyar nyelvű (anyaországi és határon túli) folyóiratok szépirodalmi anyagából tallóz. A másodközlések minden esetben a szerzők jóváhagyásával történnek.

Az első közlésű írásokat megjelentető rovatok közül a Bejáró rovat a magyar irodalmi nyilvánosság legfontosabb intézményeit, orgánumait, műhelyeit mutatja be elemző jelleggel, de egyúttal publicisztikai műfajok (interjú, riport) eszközeit is felhasználva. Az Apropó rovatban, a lap könyves irányultságának megfelelően, a hazai könyvpiac aktualitásai nyomán született esszék, tanulmányok szerepelnek. A Látószög rovatban hagyományos hosszabb könyvkritikák olvashatók, míg a Figyelő rovat számonként húsz irodalmi, kulturális és művészeti kiadványról közöl rövid ismertetőt.

A folyóiratban közölt Szépirodalmi bibliográfia a megelőző két hónap magyar szépirodalmi megjelenéseinek átfogó jegyzékét nyújtja. Mivel más intézmény vagy orgánum hasonlóan széles körű és naprakész bibliográfiát jelenleg nem állít össze, e rovatának megjelentetésével a Szépirodalmi Figyelő fontos közfeladatot lát el.

A folyóirat szerkesztősége 2004-ben megalapította a Szépirodalmi Figyelő-díjat, melyet 2005 óta minden évben a díj kuratóriuma által kiválasztott két szépíró kaphat meg, az előző évi szemlézett írások alapján.